At 0:00 on March 30, Beijing time, the finals of the World Championships ended, and the Chinese VS Oman game is about to start. Before the game, the two sides announced the starting lineup of the game.

National Football Starts: 1-Yan Junling, 2-Zheng Zheng, 3-Gauge Wing, 5-Zhang Linxuan, 19-Liu Yang, 20-Zhu Chenjie, 13-Xu Xin, 15-Wu Xi, 16-Liao Lisheng , 17-Dai Weijun, 9-Zhang Yingning

Substitute: 12-Liu Dianzo, 23-Wang Dalei, 4-Wang Yichao, 6-Jiang Guangtai, 7-Tong Lei, 8-Hao Junmin, 10-Zhang Zhang Dazhe, 11-Tan Long, 14-Gao Tianyi, 18-Jixiang, 22-Yu Dabao, 21-Liu Binbin

Oman first: 1-Muhaii, 2-Kabi, 3-Du Du Erbin, 5-Habsi, 8-Agbari, 12-Fawaz, 14-Halsey, 20-Ye Haiya, 23-Sati, 4-Alavi, 7-Hargeli </p

substitute: 18-Rashidi, 22-Rawashi, 13-Brazi, 19-Marbrook, 6-Amric, 9-Dalvish, 10-Hallei, 15– Ahamidi, 16-Fazari, 17-Salich, 21-Maleki, 11-Gasani